IMPETUS

Dragony Tímea ereje


‒ Írtál már szólódarabot hárfára?

Tuba-hárfa duót igen, szólót eddig még nem.

Azért rontok rád a kérdéssel, mert én mindig gondban vagyok, ha hárfára írok. Az én világom kromatikus, a hárfa viszont diatonikus hangszer, más hangzó világot képvisel. Ez téged nem zavar?

Nem könnyű, át kell gondolni. Más az, amikor zenekarban egy adott pillanat hangnemi egységébe kapcsolódik a hárfa, arra könnyebb ráhangolódni. A tuba-hárfa kettősben tanultam meg, hogy időt kell hagyni a pedálok váltogatására. Azoknak a zaja ugyanis meglehetősen zavar.

‒ Most készülő szólód elkerüli ezeket a buktatókat?

‒ Nem volt feltétlen vágyam hárfamű komponálása… Az egyik zenekari darabomban játszó Kriesch Barbara felkért szóló írására. Elmondtam neki aggályaimat, s próbáltam kamarazene felé terelni, de ő biztatott a feladat megugrására. Műhelymunkába kezdtünk, sokat konzultáltunk. Igyekeztem olyan tematikát találni, amely segít kiküszöbölni e problémákat. Lírai tartalomra gondoltam, technikailag pedig arra, hogy a pedálváltást hosszan el tudjam kerülni. Zenémre jellemző a harmóniák menet közbeni módosítása, színezése, ezt kellett kordában tartanom technikailag. Barbara egy kamara kompozíciókból álló lemez készítésére készült, s abba illeszthetően írom Yas [ejtsd: jáz] című darabomat, ami török női név, és nyarat jelent. Van egy török ismerősöm, megtetszett, hogy náluk sok efféle jelentéssel bíró név van. A darab egy nyári napról szól, benne a napsütés, a naplemente, egy kis zápor – még dolgozom rajta, de már „jól állok vele”. Az első néhány oldalra azt mondta Barbara, hogy kissé óvatosra vettem, de ennek a veszélyét vállalom. A mű folytatása lesz majd kalandosabb…

‒ Ugyancsak munkában lévő új zenekari darabodban is van hárfa?

Igen. Eddigi öt zenekari kompozícióm 14 és 27 perc közötti terjedelmű volt, most kifejezett célkitűzésem, hogy közel háromnegyed órás, koncertfélidőt kitöltő, többtételes nagy alkotást hozzak létre. Az eddigi esetekben a „szűkebb” időkeretben belső karakter- és tempóváltásokat alkalmaztam, most a többtételességben annak esélyét látom, hogy egy-egy egész tételen végigvigyek egy tempót vagy karaktert, a zenei anyag még nagyobb ívben kerülhessen kidolgozásra. Ennek címe IMPETUS lesz, ami hajtó-, lendítő erőt jelent. Négy tételt szeretnék formálni. Nagy apparátust veszek igénybe. Eddig is arra törekedtem, hogy különböző zenekari kompozícióim eltérő hangszerelésűek legyenek. Most még nagyobb szerepet szánok a kürtöknek, trombitáknak, ütőknek.

‒ A nagyobb szerep több hangszer alkalmazását, vagy a játszanivaló gazdagítását jelenti?

‒ Mindkettőt. Helyenként erősítést, másutt több szólamot a rezeknél. Nagyobb ütős parkot is használtam már, de most azt is cizelláltabban képzelem el.

A tételek nem egyformán lesznek robusztusak, ha jól gondolom. Milyen ellentétek lesznek a tételek között?

‒ Nagy ellentétek lesznek. Nagy örömök állnak szemben nagy nehézségekkel, mindebben nagy energiák feszülnek. Vágytam már mély, expresszív, lélekbe markoló, úgy is mondhatjuk, túláradó lassú tételre, amely szélsőséges végletekig terjed.

Zenekari darabjaidnál, sőt sokszor nemcsak azoknál megszoktam, hogy valamilyen programatikus tartalom nyilvánul meg bennük, például a kelta mondavilág. A program könnyíti-e zeneszerzői munkádat, vagy más okból jársz ezen az úton?

Nem úgy mondanám, hogy könnyíti, hanem körvonalazza, hogy megteremtsem magamban az arányokat, a formát, a karaktereket. A történet megtermékenyíti a gondolataimat.

Mi határozza meg, hogy milyen tartalom érdekel?

‒ Szakmai beszélgetésekben rendre előfordul a kérdés: mi a zeneszerző feladata? Sokan kérdezik: könnyed, játékos tartalmakat miért írunk ritkán? Azt veszem észre magamon, hogy nem a világ aktuális problémáit ragadom meg, nem azokat ábrázolom, viszont fontos számomra, hogy komplex élményt nyújtsak a közönségnek, szellemileg és hangzásban egyaránt, s azt magáénak tudja érezni. Zenehallgatóként sem szeretem azokat a műveket, amelyek nem tükrözik a címüket, illetve nincs meghatározó szellemi hátterük.

‒ Az IMPETUS tételeinek is adtál címet?

Lehet, hogy az első tételnek ugyancsak ez lesz a címe. A további tételeké pedig Ardor (tűz, lelkesedés), Vertex (fordulópont, örvény), Excelsior (előre, fel, a dicsőség felé). Ezeknek ki kell fejezniük mindazt, amit az erő tud nyújtani akár pozitív, akár negatív, felemelő, vagy letaszító értelemben. Szeretném elgondolkodtatni a hallgatót. Egy ilyen terjedelmű darabban feltétlenül fajsúlyos tartalommal akartam előállni.

Ez az igény zenei neveltetésedből fakad?

‒ Igen. Mikor Keuler Jenővel elkezdtem tanulmányaimat, zenét hallgatván és zenéről beszélgetvén egyszer azt kérdeztem tőle, nevezzen meg olyan alkotásokat, amelyek testesek, vaskosak, eszközökben, építkezésben gazdagok, földbe döngölik az embert. Ő Honegger szimfóniákhoz irányított. Innen ered vonzódásom a szimfonikus műfajokhoz.

‒ Ezek a masszív élmények nem vontak oly módon bűvkörükbe, hogy ettől akár időlegesen az adott mesterek követőjévé váltál?

‒ Mindig igyekeztem távolságot tartani, akármennyire rajongtam az adott mesterekért. Olyan szempontból viszont igen, hogy hamar ráismertem, nekem tetszik az az energia, amely azokban a művekben megnyilvánul, s hogy mennyire fontos nekem a zenemű magvassága.

‒ Aktuális alkalom is kezedbe adta a tollat, megint nagyobb léptékű műhöz.

‒ Másodikos zeneakadémista koromban zeneszerzés órán tanárommal, Orbán Györggyel beszélgettem, milyen életet képzelek el majd a pályámon. Játszott zeneszerző szeretnék lenni – mondtam magabiztosan. Kissé mosolygott, s azt felelte: akkor indulni kell zeneszerző versenyeken, meg kell nyerni néhányat, hogy felfigyeljenek az emberre. Éppen a következő óra idején írták ki a Petőfi Quodlibet pályázatot három kategóriában: ének-zongora, kamarakórus zongorával és esetleg szólistával, illetve szólistára, kórusra és szimfonikus zenekarra. Orbán azt tanácsolta, válasszam a legnagyobb apparátust. A Lennék én folyóvíz című verset választottam, ami lírai zenét inspirált, de meg lehetett benne mutatni szerelmi drámai konfliktust is. A versenyt megnyertem. A díj az volt, hogy a Somos Csaba vezényelte Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Bartók Béla Kamarakórus (az utóbbiakkal máig is dolgozom) felvételt készített belőle Miksch Adrienn szólójával. Vele való együttműködésünk is akkor kezdődött. A koncert – már nem is emlékszem, miért – elmaradt, így azóta sem lett ősbemutatója. Most a Petőfi-emlékév kapcsán Záborszky Kálmánnak küldtem el a felvételt, ami megtetszett neki, de azt javasolta, írjak még egy másik eltérő karakterű művet is. Így régi és új „énem” egyszerre kerül a nyilvánosság elé. Most forgatom ismét a Petőfi-összest.

‒ Régi és új éned szemben áll egymással, vagy békésen kiegészíti egymást?

Szerintem működni fog. Stiláris vagy szemléleti kontraszt veszélyét nem érzem. 


HOLLÓS MÁTÉ